תפריט
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
התחברות
צרו קשר
לפתיחת חשבון מסחר >>
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
close feed icon
feed iconה-FEED התגובות שלכם באתר!

סוחר עצמאי בבורסה? זו רשת הביטחון שלך

רוצים להפסיק לסחור דרך הבנק, אך חוששים מגופים לא מפוקחים? בצדק. מהבנק עוברים רק למיטב דש טרייד - חבר הבורסה החוץ בנקאי הגדול בישראל וזרוע המסחר של בית השקעות ותיק ויציב. הכירו: מנגנוני הפיקוח ששומרים לכם על הכסף

יותר ויותר אנשים, גם בישראל, מחליטים לוותר על התיווך במסחר בבורסה ועוברים למסחר עצמאי מהבית, המשרד והסמארטפון. למה זה קורה? קודם כל, כי אפשר. הטכנולוגיה ותשתיות התקשורת מאפשרות כיום פתיחת חשבון מקוונת ומסחר עצמאי לחלוטין בבורסות בארץ ובחו"ל. נכון, עדיין אין תחליף ליידע ולניסיון של מנהלי ההשקעות בתיקי ההשקעות המנוהלים, אולם יותר ויותר משקיעים רוצים ליהנות משליטה מלאה על השקעותיהם, ולקבל בעצמם החלטות קנייה, מכירה ופיזור של התיק, תוך קבלת שירות ברמה גבוהה, מבלי להתפשר על איכות הביצוע והביטחון לנכסי הלקוח.

כספי הלקוחות מופקדים בחשבונות נאמנות לקוחות, תוך הפרדה מנכסי מיטב דש. בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים של החברה, היא מחויבת לפזר את כספי הלקוחות במספר תאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים נבחרים בחו"ל

נכון, גם עלויות המסחר הנמוכות יחסית משחקות תפקיד במעבר למסחר עצמאי, בעיקר דרך ברוקרים כמו חבר הבורסה של מיטב דש המספקים מעטפת של ליווי מקצועי ושירות ברמה גבוהה, תוך שמירה קפדנית על זכויות הלקוח וביטחון לכספו.

רוצים לפתוח חשבון מסחר עצמאי? לחצו כאן >>

עם זאת, עדיין ישנם סוחרים רבים שאינם מודעים כלל לאפשרות לסחור דרך חבר בורסה שאינו בנק. חברי הבורסה מתחלקים לבנקים ולכאלה שאינם בנקים, בעיקר בתי ההשקעות. חשוב לציין בהקשר זה שלא כל בית השקעות הוא גם חבר בורסה (ניתן לעיין כאן ברשימת חברי הבורסה).

יציבות ופיקוח הדוק

בית ההשקעות מיטב דש הרחיב מאוד בשנים האחרונות את פעילותו בתחום המסחר והפך לברוקר החוץ בנקאי הגדול בישראל. הגודל והיציבות בתחום זה קריטיים, בעיקר עקב מקרים שבהם "מתווכים", שלא החזיקו כלל ברישיון מסחר ושאינם מפוקחים, פגעו בלקוחות שלהם. לעומת זאת, מיטב דש טרייד - זרוע המסחר של מיטב דש, היא חלק מבית השקעות הפועל בהצלחה מזה 40 שנים ומנהל מגוון רחב של נכסים פיננסים, עם סך נכסים מנוהלים הגבוה מ-130 מיליארד שקל ולמעלה ממיליון לקוחות. מיטב דש טרייד, מראשוני הברוקרים בבורסה בתל אביב, פועל למען יותר מ-25 אלף לקוחות, כאשר היקף נכסי הלקוחות המוחזקים בנאמנות על ידו עומד על כ-14 מיליארד שקלים וההון העצמי עומד על כ-149 מיליון שקל (נכון ל- 31.08.2019).

מעצם היותו חבר בורסה ואחד המרכזיים שבהם, המסחר המתבצע דרך מיטב דש, כמו גם פעילות שיווק השקעות, מפוקחים על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב והרשות לניירות ערך. את רשימת משווקי ההשקעות המפוקחים ניתן למצוא כאן. הפיקוח מכסה תחומים כמו תקינות והוגנות המסחר, היציבות הפיננסית וממשל תאגידי.

הברוקרים של מיטב דש מחויבים לפעול באורח הוגן מול לקוחותיהם, עם נוהלי עבודה סדורים, הכוללים דיווחים שוטפים ללקוחות. כחבר בורסה, מיטב דש מחויבת למנות בעלי תפקידים בתחום הבקרה, לקבוע מדיניות ונהלי עבודה מפורטים בתחומים שנקבעו ולהוציא דיווחים שונים לבורסה. כמו כן מוגבל חבר הבורסה בהיקף האשראי שהוא רשאי להעמיד ללקוחותיו, ומחויב לעמוד בדרישות כמו הלימות הון עצמי ונזילות על בסיס תחשיב יומי מבוסס סיכונים. כחבר בורסה, מיטב דש מחויב גם לעמידה בדרישות אבטחת מידע, תחזוקת מערכות מידע וקיום ביטוח נאות.

קראו עוד במגזין:

 

 

רשת ביטחון צפופה

מעבר לדרישות הבורסה לניירות ערך והרשות לניירות ערך, מיטב דש משית על עצמו רשת ביטחון צפופה של הגבלות והתחייבויות, כדי לשמור מכל משמר על כספי הלקוחות. רשת זו כוללת לפחות 10 אמצעי בטיחות חשובים:

1. מתן אשראי: מיטב דש מעניקה אשראי ללקוחותיה בהתבסס על מקורותיה העצמיים בלבד, ולא על בסיס כספי הלקוחות.

2. פיזור כספים: כספי הלקוחות מופקדים בחשבונות נאמנות לקוחות, תוך הפרדה מנכסי מיטב דש. בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים של החברה, היא מחויבת לפזר את כספי הלקוחות במספר תאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים נבחרים בחו"ל, בכפוף למגבלת חשיפה שנקבעה בהתחשב בסיכוני אשראי, האיתנות הפיננסית והרמה התפעולית של הגופים בהם מופקדים הכספים.

3. שמירה על נזילות: מיטב דש טרייד קבעה מגבלות על נזילות כספי הלקוחות, כך שיישארו זמינים למשיכה. כמו כן, מתבצעות התאמות בנקים בצורה סדירה, כדי לוודא כי הפקדות ומשיכות ופעולות אחרות נרשמות בחשבון הלקוח בצורה נכונה ומדויקת.

4. הפקדה במסלקה: ניירות הערך הנסחרים בתל אביב מופקדים במסלקת הבורסה. מתבצעות בקרות והתאמות יומיות על היתרות והזכויות המוקנות ללקוחות מכוח החזקת ניירות הערך.

מתעניינים בפתיחת חשבון מסחר בחבר בורסה? לחצו כאן

5. משמורנים בחו"ל: ניירות הערך הנסחרים מחוץ לישראל מופקדים אצל משמורנים: בנקים ובתי השקעות בחו"ל שנבחרו בקפידה ומנוטרים בהתאם למדיניות מפורטת שאושרה על ידי דירקטוריון החברה. המשמורנים מספקים שירותי משמורת לנכסי לקוחות.

6. ניטור ומעקב: מיטב דש מקיים ניטור ומעקב אחר האיתנות הפיננסית של המשמורן. כמו כן, מתבצעת בקרה על פעילותו התפעולית של המשמורן, הכוללת בין היתר קריאת דו"חות בקרה של רואי החשבון, מעקב אחר אירועים רגולטוריים המתייחסים למשמורן, הודעות לציבור, ניתוח אירועים תפעוליים, משלוח שאלונים לווידוא קיום בקרות שמקיים המשמורן ופיקוח על ביצוע התאמות שוטפות של יתרות בני"ע ובמט"ח. פעם בשנה, או יותר, דירקטוריון מיטב דש מקיים דיון בנושא במסגרתו נמסר דיווח מקיף. דירקטוריון החברה נדרש להעריך מחדש את המשך ההתקשרות עם כל אחד מהמשמורנים. לאור תוצאות ההערכה מתקבלת החלטה אודות הוספה ו/או עדכון סייגים בנוגע להיקף הפעילות עם כל אחד מהמשמורנים.

7. בקרת איכות: פונקציות בקרה במיטב דש מפקחות על הפעילויות ומבטיחות בקרת איכות - בקר סיכונים, בקר אשראי, קצין ציות, בקר הרשאות, ממונה על איסור הלבנת הון, מנהל אבטחת מידע, מנהל מערכות מידע ומבקר פנימי.

8. מדיניות בקרת סיכונים: מדיניות זו, הכוללת קביעת מגבלות בפעילויות השונות לשם מזעור סיכונים פוטנציאליים, מוגדרת על ידי הדירקטוריון – ונאכפת על ידי בקר הסיכונים. החברה מקיימת פורום ניהול סיכונים בהשתתפות הנהלת החברה וגורמי בקרה, ומתקיימים דיונים בנושאים כמו צמצום חשיפות, שינויים בנהלי עבודה, הפקת לקחים ותפעול מערכות בקרה.

9. כיסוי ביטוחי נאות: כולל ביטוח אחריות מקצועית, המכסה בין השאר מקרים של אי יושר מצד עובדים כלפי לקוחות החברה, פשעי מחשב וזיוף מסמכים, כולל נזקי הונאות ומעילות כלפי החברה ולקוחותיה. היקף הכיסוי נבחן ומאושר בידי הדירקטוריון לפחות פעם אחת בשנה.

10. היערכות לתרחישי כשל: תכנון ותרגול תכנית המשכיות עסקית למספר תרחישי כשל, ותחזוקת אתר גיבוי להמשך פעילות המסחר.

לפתיחת חשבון מסחר בחבר בורסה, לחצו כאן>>

גילוי נאות: רו"ח יובל דרור מכהן כבקר הסיכונים של מיטב דש טרייד, זרוע המסחר של בית ההשקעות מיטב דש. מיטב דש טרייד מציעה שירותי ביצוע במסחר בבורסות בת"א ובבורסות העולם.

*למידע אודות היות מיטב דש טרייד בעלת רישיון שיווק השקעות ולא ייעוץ השקעות ולגילוי נאות ראה לשונית גילוי נאות באתר מיטב דש טריד בכתובת www.meitavtrade.co.il. האמור אינו מהווה ייעוץ / שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח.

אהבתם את הכתבה? שתפו עם חברים!
related articles iconכתבות נוספות שתאהבו
comments icon
יש שאלות? תשאירו לנו תגובה או הצטרפו לדיון!
 • לפני 3 שנים

  מעל שנתיים יש לי חשבון בו אני פועל אינטראקטיבית דרך החשבון שלי במיטב דש, בעקבות היותי מרוצה חשבתי להגדיל את הפעילות בשוק הישראלי דרך מיטב דש, לשמחתי היום עקב שרות נעים ויחס אדיב של חדר המסחר, החלטתי להרחיב את הפעילות שלי במיטב דש, משמח מאוד שאתם כל כך אתם משקיעים בנו, ועובדים שלכם יודעים לכבד את הלקוח ולתת לו מענה כמו שצריך, תודה

  • לפני 3 שנים

   שלום ששון,

   תודה רבה, שמחים לקרוא שאתה מרוצה :)

 • לפני 4 שנים

  מעניין

 • לפני 4 שנים

  מעןלה!

 • לפני 4 שנים

  הרשות הוציאה אזהרות למשקיעים מפני השקעות לא מפוקחות

  http://www.isa.gov.il/Financial%20Information/Documents/MADRIH.pdf

 • לפני 4 שנים

  ומה קרה לברוקרים האלה שקרסו לפני כמה חודשים?

  • לפני 4 שנים

   אירית שלום,

   החברות קרסו. המשקיעים עדיין ממתינים להחזר הכספים מהברוקרים הלא מפוקחים.
   כאמור בכתבה לעיל, כדי לברר אם גורם מסוים מפוקח על-ידי הרשות ניתן להיעזר ברשימות המתווכים הפיננסיים והגורמים המפוקחים המצויות בעמוד הבית של הרשות (בכתובת http://www.isa.gov.il).

   ראי הודעת האזהרה שפרסמה הרשות לניירות ערך במאי 2018.


   רשות ני"ע מחדדת לציבור את "תמרורי האזהרה" מגופים בלתי מפוקחים

   ‏http://www.isa.gov.il/הודעות ופרסומים/175/2018/Pages/eitonot160518.aspx

 • לפני 4 שנים

  האם אפשר להעביר אליכם תיק אגחים?

  • לפני 4 שנים

   יבגני שלום,

   כמובן שאפשר להעביר תיק אג"ח בין אם מדובר באג"ח ישראלי או זר

   אתה מוזמן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 03-7903555 שלוחה 4

רוצים לקרוא עוד בנושאים אלו? הירשמו לאתר וקבלו מאמרים נוספים ישירות למייל.
אתם קוראים: סוחר עצמאי בבורסה? זו רשת הביטחון שלך
Website by:

© 2017 מיטב דש בע”מ
אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך.