תפריט
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
התחברות
צרו קשר
לפתיחת חשבון מסחר >>
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
close feed icon
feed iconה-FEED התגובות שלכם באתר!

מהו דיבידנד והאם תמיד כדאי למשקיעים לקבל אותו?

מפגש זום נוסף שלנו במיטב דש, הוקדש לחשיפה למניות דיבידנד. מהם מבחני הרווח ויכולת הפירעון? איך מאתרים חברות שמגדילות דיבידנד משנה לשנה? כמה מס משלמים בישראל? ומהם המועדים החשובים בחלוקת דיבידנדים?

מתעניינים בפתיחת חשבון מסחר בחבר בורסה? לחצו כאן>>

אנו בבית ההשקעות מיטב דש מארחים בשבועות האחרונים סדרה של מפגשי זום פתוחים לציבור, המיועדים למשקיעים שמעוניינים להתנסות במסחר עצמאי בשוק ההון. לאחר המפגש הראשון על איסוף מודיעין לקראת השקעה במניה, המפגש השני על קרנות הסל (ETF) הגדולות בארה"ב, המפגש השלישי על קרנות השקעה בנדל"ן מניב (REIT) והמפגש הרביעי שעסק במסחר בנפט, הגיע מפגש שעסק בחשיפה למניות דיבידנד.

להרשמה למפגשי האונליין ללא עלות, לחצו כאן>>

אם אני מחזיק במניה מסוימת ורואה בדו"ח הכספי של אותה חברה רווח למניה של דולר, זה אומר שעל כל מניה שאני מחזיק בחברה זו נזקף לי רווח של דולר

תתי הנושאים שבהם עסק השיעור הפעם היו רווח למניה ודיבינד למניה, סוגי מניות, מרכיבי הון עצמי של הפירמה, מועדים חשובים בהכרזה על דיבידנד, מדדי דיבדנד חשובים, Dividend kings ו-Dividend Aristocrats.

שני מבחנים קובעים

כאשר אנחנו מדברים על דיבידנדים, אנחנו מדברים על חלק מרווחי החברה שמחולק לבעלי המניות. רווחים אלה מחולקים מיתרת העודפים של החברה.

ההון העצמי של כל חברה מורכב למעשה משלוש קבוצות:

1. הון מניות נפרע - הערך הנקוב של המניות אותן הנפיקה החברה ושתמורתן שולמה.

2. קרנות הון - קבוצה זו כוללת פרמיה על מניות והקצאות שונות של הון, למשל קרן הון לרכישת רכוש קבוע. 

3. עודפים - יתרת רווח שלא יועדה. הרווח/הפסד נקי שהחברה צברה מיום הקמתה, בניכוי דיבידנד שחולקו לבעלים. 

לפני שניכנס להגדרה של מהו דיבידנד, רצוי להסביר את המונח רווח למניה. הרווח למניה הוא יחס פיננסי המבטא את חלקה היחסי של מניה רגילה ברווח הנקי בתקופה חשבונאית. ככל שהרווח למניה יחולק בין יותר שותפים, כך רווח זה יקטן - ולהיפך. 

אם אני מחזיק במניה מסוימת ורואה בדו"ח הכספי של אותה חברה רווח למניה של דולר, זה אומר שעל כל מניה שאני מחזיק בחברה זו נזקף לי רווח של דולר. האם זה רווח שיוצא מהחברה? האם אני מקבל את כל הרווח למניה? לא בהכרח. אם החברה דוגלת בחלוקת כל הרווחים למשקיעים - אז כן. אבל ברוב המקרים, חלק מהרווחים נשאר בקופת החברה, למטרות צמיחה ורכישות נוספות. 

מונח נוסף שכדאי להתייחס אליו הוא רווח למניה מדולל. כשחברה מנפיקה ניירות ערך המירים כגון כתבי אופציה, ייתכן שהאופציות יומרו למניות, פעולה שתגרום לדילול הרווח למניה. השפעת הדילול צריכה להילקח בחשבון על ידי המשקיעים. 

כדי להבין את נושא הדיבידנד חשוב גם להבדיל בין שני סוגים של מניות: רגילות ובכורה. למניות בכורה יש זכות עדיפה לקבלת דיבידנד בשיעור קבוע מהערך הנקוב, לפני בעלי המניות הרגילות. יש להן גם זכות עדיפה בחלוקת עודפי רכוש בפירוק. לעומת זאת, מניות בכורה לא מקנות זכות הצבעה. 

קראו עוד במגזין:

 

 

אז מהו דיבידנד?

דיבידנד הינו נכס הניתן על ידי החברה לבעל מניה מכוח זכותו כבעל מניה. הדיבידנד יכול להינתן במזומן או בכל דרך אחרת (דיבידנד בעין). קיימים שני תנאים לקבלת דיבידנד:

1. מבחן הרווח: חלוקת דיבידנדים מותרת מתוך רווחים שנצברו בעבר (עודפים), לפי הגבוה מבין:
א. יתרת עודפים שנצברה עד למועד החלוקה.
ב. עודפים שנצברו בשנתיים האחרונות. 

2. מבחן יכולת הפירעון: חלוקת דיבידנד מותרת אם לא קיים חשש סביר שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לאור חלוקת הדיבידנד. בית המשפט יכול לאשר לחברה חלוקת דיבידנד גם אם לא עמדה במבחן הרווח, בתנאי שהיא עומדת במבחן יכולת הפירעון. 

ההחלטה בדבר חלוקת הדיבידנד נתונה בידי דירקטוריון החברה. החברה לא חייבת לשלם דיבידנד והדירקטוריון רשאי להחליט להשאיר את הרווחים שנצברו לשם השקעתם בנכסים שונים. לאחר אישור ההחלטה על חלוקת דיבידנד, הופך הדיבידנד להתחייבות במאזן החברה. הכרזת דיבידנד מתבטאת בהקטנת ההון העצמי של החברה, מה שמשפיע באופן ישיר גם על מחיר המניה. 

מלכים או אריסטוקרטים?

חשוב להדגיש כי יש חברות, לדוגמא אפל, שמקפידות על צמיחת דיבידנד לאורך זמן, הקפדה שהמשקיעים כמובן מקבלים בשמחה. חברות גם נוקטות בפעולה של רכישה בחזרה של מניותיהן, פעולה הזהה במהותה לחלוקת דיבינד. למה? כי המניות שהחברה רוכשת בחזרה הופכות למניות רדומות, הרווח הנקי מתחלק בין פחות מניות והרווח למניה גדל. במקביל, גדלה גם התשואה על ההון העצמי. 

Dividend Kings הן חברות שהגדילו את הדיבידנד שלהן משנה לשנה, במשך 50 שנים או יותר. Dividend Aristocrats הן חברות שהגדילו דיבידנד במשך 25 שנים או יותר. ניתן לחפש את המונחים הללו בגוגל ולראות את רשימות החברות בכל אחת מהקטגוריות. 

מיסוי דיבידנדים: בישראל תקבול דיבידנדים הוא הכנסה חייבת במס הכנסה, ככל הכנסה אחרת. יחיד תושב ישראל ישלם מס בשיעור 25%. אם הוא בעל מניות מהותי (לפחות 10%), הוא ישלם 30% מס. חברה תושבת ישראל שקיבלה דיבידנד מחברה ישראלית אחרת - לא תשלם מס (מס בשיעור 0%). 

בחלוקת דיבידנדים יש כמה מועדים חשובים: 

1. יום ההכרזה: היום שבו מצהירים על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות. 

2. היום הקובע (יום הקום): ביום זה קובעים מיהם בעלי המניות הזכאים לדיבידנד. 

3. יום האקס: היום שלאחר יום הקום. ביום זה מנוכה הדיבידנד מיתרת העודפים של החברה. מחיר המניה יורד בהתאם לשווי ההטבה. 

4. יום התשלום. 

משקיעים רבים מנסים להתחכם ולמכור את המניות מיד לאחר קבלת הדיבידנד, אבל זו פעולה לא נכונה משום שמחיר המניה יורד עם חלוקת המניות. ככלל, עדיף להשקיע במניות בהתאם לערכים הפונדמנטליים שלהן ולראות בדיבידנד סוג של בונוס ולא יותר מכך. לפעמים אף עדיף שהחברה לא תחלק דיבידנד ותנצל את הכסף לצמיחה, שתוביל לעלייה במחיר המניה. 

רוצים לפתוח חשבון מסחר עצמאי במיטב דש טרייד? לחצו כאן >>

רוצים להרשם למפגשי האונליין ללא עלות? לחצו כאן>>

האמור בהרצאה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. פעילות המסחר בשוק ההון הינה פעילות הטומנת בחובה סיכון ואינה מתאימה לכל אחד. הדוגמאות המופיעות בהרצאה זו הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בכתוב או בנאמר כהמלצה לרכישה ו/או למכירה ו/או לביצוע השקעות, פעולות או עסקאות כלשהן או כתחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. מיטב דש השקעות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור בהרצאה זו, אם ייגרמו. כל הזכויות בהרצאה זו שייכות למיטב דש השקעות בע"מ והעברת חלקים מתוכנה לאחרים, שימוש בהם או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממיטב דש השקעות בע"מ הנה אסורה.

אהבתם את הכתבה? שתפו עם חברים!
related articles iconכתבות נוספות שתאהבו
comments icon
יש שאלות? תשאירו לנו תגובה או הצטרפו לדיון!
 • לפני 3 שנים

  אני מצטער לשים את זה באינטרנט אבל אין לי ברירה. האם מעולם לא האמנתי בקסמי אהבה או כישופים עד שפגשתי את הקוסם ההוא כשביקרתי את חברתי ב- isreal לפסגה עסקית השנה. אני פוגש אדם בשם ד"ר ALABA היה ממש עוצמתי, והוא יכול היה לעזור בכישופים שיחזירו את האבודים, מאהבים וכסף קסם, קסמים או קסמים לצורך עבודה טובה או אושר. אני שמח עכשיו. אני מעידה כי הגבר שרציתי להתחתן עזב אותי 5 שבועות לפני החתונה וחיי התהפכו כי מערכת היחסים שלנו נמשכה 3 שנים. באמת אהבתי אותו, אבל אמו הייתה נגדנו ולא הייתה לה עבודה בתשלום טוב. כשפגשתי את הקוסם הזה, סיפרתי לו מה קרה והסברתי לו את המצב. בהתחלה הייתי מהססת וחשדנית, אבל פשוט ניסיתי. ובתוך יומיים, כשחזרתי לגרמניה, חבר (כיום בעל) התקשר אליי והגיע אלי והתנצלתי שהכל הוסדר עם אמו ומשפחתו וקיבל ראיון עבודה חדש להתחתן. לא האמנתי כי ד"ר ALABA פשוט שאלה את שמי ושם חברתי וכל מה שרציתי. ובכן, עכשיו אנחנו נשואים באושר ומצפים לתינוק הקטן שלנו וגם לבעלי יש עבודה חדשה וחיינו השתפרו הרבה יותר. הדואר האלקטרוני שלו הוא: עכשיו אנחנו נשואים באושר ומצפים לתינוק הקטן שלנו וגם לבעלי יש עבודה חדשה וחיינו הפכו הרבה יותר טובים. הדואר האלקטרוני שלו הוא: עכשיו אנחנו נשואים באושר ומצפים לתינוק הקטן שלנו וגם לבעלי יש עבודה חדשה וחיינו הפכו הרבה יותר טובים. הדואר האלקטרוני שלו הוא: dralaba3000@gmail.com אתה יכול גם להעביר לו WhatsApp בכתובת +2349039885856.

 • לפני 3 שנים

  תוכנה מעולה לניהול תיק השקעות כולל דיבידנדים: https://www.stockdiv.com

 • לפני 3 שנים

  תודה רבה על הכתבות וההרצאות המצולמות, זה באמת מאיר עיניים!

 • לפני 3 שנים

  השארתי לכם פרטים להצטרפות. עדכנו אותי כשהכסף בחשבון

 • לפני 3 שנים

  תודה רבה מיטבים

 • לפני 3 שנים

  באילו אתרים אפשר לראות כמה דיבידנד כל חברה מחלקת?

רוצים לקרוא עוד בנושאים אלו? הירשמו לאתר וקבלו מאמרים נוספים ישירות למייל.
אתם קוראים: מהו דיבידנד והאם תמיד כדאי למשקיעים לקבל אותו?
Website by:

© 2017 מיטב דש בע”מ
אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך.