תפריט
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
התחברות
צרו קשר
לפתיחת חשבון מסחר >>
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
close feed icon
feed iconה-FEED התגובות שלכם באתר!

מס על רווחי הון בבורסה: כך תחשבו תשלומים ותזכו בהחזרים

רווחים בבורסה מניירות ערך ישראלים וזרים, לרבות תשלומי דיבידנדים וריבית, חייבים במס של 25% בעת המכירה. איך מחושב התשלום וכיצד ניתן לקבל החזרים מרשויות המס? מדריך מקוצר

המאמר עודכן ב-22.2.21

כל מי שמושקע בבורסה, חייב במס בעת מימוש רווחיו. זוהי המציאות הישראלית החל מ-2003, השנה בה הונהג בישראל מס על רווחי הון. הרווחים בבורסה מוגדרים כרווחים חד-פעמיים ומס הכנסה ממסה אותם בניכוי הרווחים האינפלציוניים הנובעים מהשינוי במדד המחירים לצרכן, או השינוי בשער מטבע החוץ. ברשות המיסים מעוניינים לחייב במס רק על עליית ערך אמיתית ולא על עליית ערך שנובעת משינוי בשער החליפין או בשמירה על ערך הכסף (אינפלציה) (ארחיב בהמשך).

חובת תשלום המס ושיעורו חלה באופן אישי ואינה תלויה במיקום הגיאוגרפי שבו נוצר הרווח. לכן, גם מי שבוחר לסחור דרך ברוקר זר בחו"ל, חלים עליו אותם כללי מיסוי וחובה עליו לדווח ולשלם למס הכנסה בסוף שנה על רווח או הפסד מהשקעותיו בחו"ל

יצרנו עבורכם מדריך שיסייע לכם בנושאים כמו איך לחשב רווחים החייבים במס? מהם שיעורי המס? איך מבצעים קיזוזים? ומהו טופס 867.

לפתיחת חשבון מסחר בחבר בורסה, לחצו כאן>>

מס רווחי הון: 25% בעת המימוש

רווחים בבורסה מניירות ערך ישראלים וזרים, לרבות תשלומים (דיבידנדים וריבית), חייבים במס בעת המכירה (מימוש הרווחים) בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. בעל שליטה משלם מס בשיעור של 30% על חלוקת דיבידנדים.

חובת תשלום המס ושיעורו חלה באופן אישי ואינה תלויה במיקום הגיאוגרפי שבו נוצר הרווח. לכן, גם מי שבוחר לסחור דרך ברוקר זר בחו"ל, חלים עליו אותם כללי מיסוי וחובה עליו לדווח ולשלם למס הכנסה בסוף שנה על רווח או הפסד מהשקעותיו בחו"ל.

אם נוכה מס במקור בחו"ל - בדרך כלל, ברוקר זר מנכה מס אך ורק מתקבולים - ההפרש בין המס שנוכה בחו"ל למס החל על היחיד בישראל, כולל מס רווחי הון, ישולם למס הכנסה בישראל.

איך עובד מנגנון חישוב המס?

הרווחים מהבורסה נובעים מהשקעה הונית, כלומר: המשקיע מרוויח על השקעתו המקורית. לדוגמה, משקיע שרכש מניה ב-8,000 שקל ומכר אחרי חצי שנה ב-8,500 שקל, הרוויח 500 שקל. לכאורה אמור להיגבות מס על כל ה-500 שקלים שאותו משקיע הרוויח. לפי חוקי מס הכנסה גובים רק על הרווח הריאלי, בניכוי הרווח האינפלציוני. אם, לדוגמא,  מדד המחירים לצרכן עלה ב-2% בתקופה הושג הרווח בסך 500 שקל, מופחתים מסכום זה 160 שקל של "רווחים" אינפלציוניים (8,000 שקל כפול 2%). לכן, מס הכנסה ממסה 25% על הרווח הריאלי בסך 340 שקל. כלומר, מס בסך 85 שקל.

טבלה: שיעורי מס מניירות ערך

חישוב מס על ני"ע זרים

בניירות ערך זרים, המס מחושב באופן דומה רק שבמקום לחשב סכום אינפלציוני, מחשבים את השינוי בשער החליפין מרכישת הנייר עד מכירתו.

לדוגמא, אם המשקיע רכש מניה בסכום של 10,000 דולר כאשר שער הדולר עמד על 4.00 שקל ומכר במהלך השנה ב-12,000 דולר כששער הדולר עמד על 4.1, הרווח הנומינלי יעמוד על 9,200 שקל. הרווח הנובע משינוי שער החליפין עומד על 1,000 שקל, לפי 40,000*(4.1-4.0)/4.0, כך שהרווח הריאלי במקרה זה יהיה 8,200 שקל. מסכום זה תגבה רשות המיסים מס בסך 25%, כלומר: 2,050 שקל.

בואו נבדוק כמה תרחישים נוספים:

 1. המשקיע רשם הפסדים, אבל נוצר רווח נומינלי עקב עליית שער החליפין: אם תמורת המכירה עומדת על 9,000 דולר ושער הדולר במכירה הינו 4.2, ההפסד הנומינלי עומד על 1,850 שקל. שיעור עליית שער החליפין עומד על 5%, כך שהרווח משינוי שער החליפין עומד על 2,000 שקל. במקרה זה, מאחר שנוצר הפסד לכן לא ישולם מס, והרווח משינוי בשער החליפין פטור ממס.
 2. למשקיע נוצר רווח נומינלי ורווח במט"ח, אך שער החליפין ירד: תמורת מכירה בסך 12,000 דולר ושער החליפין של 3.8 יוצרים רווח נומינלי של 5,600, הכולל הפסד פטור ממס: 4/(3.8-4) * 40,000 = 2,000 שקל. כלומר, הרווח הריאלי 3,600 חייב במס בסך 25%.
 3. למשקיע נוצר רווח במט"ח והפסד נומינלי בשקלים בשל ירידת שער החליפין: תמורת מכירה של 11,000 דולר ושער החליפין 3.5, יוצרים הפסד נומינלי בסך 1,500 שקל,  מתוכו הפסד הנובע משינוי בשער החליפין שלא יוכר: 4/(3.5-4) * 40,000 =  5,000 שקל. סכום זה גדול מ-1,500 שקל ולכן כל ההפסד לא יוכר למס.
 4. למשקיע נוצר הפסד במט"ח, הפסד בשקלים ושער החליפין ירד: תמורת מכירה 8,000 דולר ושער חליפין 3.5, יוצרים הפסד נומינלי בסך 12,000 שקל, מתוכו הפסד שלא יוכר: 4/(3.5-4) * 40,000 = 5,000 שקל. ההפסד המוכר לקיזוז במס יהיה, במקרה זה, 7,000 שקל.

רכישה ומכירה בשכבות – איך מחשבים את הרווח?

במצב בו השקעה בנייר ערך מורכבת מכמה רכישות (שכבות), שנרכשו במועדים שונים ובמחירים שונים, חישוב הרווח מבוצע על פי שיטת ה-FIFO) First In First Out), שמשמעו "נכנס ראשון -  יצא ראשון".

במילים אחרות: חישוב העלות מתבצע לפי מה שקנינו בתחילה, ללא התחשבות במחיר הממוצע. אם לדוגמא רכשנו 500 יחידות של מניה  בשער 1 שקל ורכשנו בהמשך 500 מניות נוספות בשער 2.5 שקל, השקענו בסך הכול 1,750 שקל ברכישת 1,000 מניות בשער ממוצע של 1.75 שקלים. בסוף השנה מחיר המניה עומד על 1.5 שקל, כלומר: ערך ההשקעה הוא 1,500 שקל, וההפסד הוא 500 שקל. אם לאחר מכן מימשנו 500 מניות במחיר 1.5 שקל למניה, בחישוב לפי שער ממוצע נגרם לנו הפסד ולכן לא נדרש תשלום מס, אבל על פי שיטת FIFO החישוב שונה:

המכירה של ה-500 מניות בסוף השנה נעשתה מתוך המניות שנקנו בשלב ראשון במחיר של 1 שקלים, שעלותה הסתכמה ב-500 שקל, ובסוף שנה מכרנו בהיקף של 750 שקל ( 500 מניות ב-1.5 שקל). מכאן שנוצר לנו רווח של 250 שקל על המכירה הזו, שחייב ב-25% מס. מכירה של  הכמות הנוספת תכניס לנו עוד 750 שקל, אך העלות של הכמות הזו מגיעה מהרכישה השנייה במחיר של 2.5 שקלים, כלומר עלות כוללת של 1,250 שקלים, ומכאן שההפסד יהיה 500 שקל.

בסך הכול, נרשום על שתי המכירות הפסד של 250 שקל: רווח של 250 שקל על המכירה הראשונה והפסד של 500 שקל על המכירה השנייה. במקרה זה, התוצאה תואמת לחישוב ההתחלתי: ערך המניות בסוף שנה 1,500 שקל, עלות ההשקעה 1,750 שקל, כך שרשמנו הפסד של 250 שקל.

קראו עוד במגזין:

 

 

מיסוי קרנות נאמנות

בקרנות נאמנות קיימים שני מסלולי מיסוי: קרן פטורה וקרן חייבת. קרן חייבת משלמת את המס באופן שוטף, המשקיע לא משלם מס בעת מכירת הקרן מכיוון שהקרן בחרה לעשות זאת. במצב זה, השערוך היומי של הקרן מביא בחשבון את תשלומי המס.

קרן פטורה היא קרן הפטורה מתשלום מס שוטף. המשקיע בקרן מחויב בתשלום המס בזמן המכירה, בדומה לכל נייר ערך אחר. רוב קרנות הנאמנות בחרו במסלול קרן פטורה.

מועד תשלום המס וקיזוז הפסדים מועברים

רווח מעליית ערך הנייר ממוסה רק כאשר מתרחש אירוע מס, כלומר: בעת מימוש נייר הערך (מכירה, פדיון, תקבול ריבית או דיבידנד). כל עוד הרווח (על הנייר) לא מומש, לא נדרש תשלום למס הכנסה.

בעת המימוש מחשבים את המס שמגיע לרשות המס, בהתאם לרכישות ולמימושים במהלך כל החודש תוך שמביאים בחשבון כמובן הפסדים (אם יש) בחשבון. בסוף החודש מנוכה המס מהחשבון. במיטב דש המס מחושב מדי יום במקביל להזרמה לביצוע העסקה או רישום התקבול. בהתאם נרשם בחשבון הלקוח מס לשלם או מגן מס (הפסד שלא קוזז).

המס שנגבה מביא בחשבון את כל הפעילות, לרבות ההפסדים. אם מכרתם נייר ערך בהפסד, אתם רשאים לקזז את ההפסד הזה מרווחים עתידיים שייווצרו באותה שנה שבה נוצר ההפסד. מיטב דש יבצע את הקיזוז באופן אוטומטי, כך שלא תשלמו מס עד לגובה מגן המס. הפסד מס (מגן מס) לא יקוזז, אם לא נוצרו רווחים באותה שנת מס.

קיזוז ההפסדים מתבצע גם מול מס ששולם על תשלומי דיבידנדים ותשלומי ריבית, ולא רק מול מס על רווחים מניירות ערך בארץ ובחו"ל.

קיזוז הפסד להעברה - רק עם הגשת דיווח שנתי: תקנות קיזוז הפסדי הון ולפעולה של תכנון מימוש רווחים מניירות ערך בגובה ההפסדים הצבורים לצרכי מס. כללי קיזוז הפסדים מופיעים בפקודת מס הכנסה ולא נוכל לפרט אותן במסגרת המאמר.

קיזוז הרווחים מתבצע רק בתוך השנה השוטפת, אם נוצרו הפסדים בסכום הגבוה מהרווחים, כלומר סיימנו את השנה בהפסד וצברנו מגן מס, כדי שנוכל להעביר את ההפסדים האלו כמגן מס בשנה הבאה על הלקוח להגיש דוח לרשויות המס. היום ניתן לעשות זאת בצורה מקוונת ופשוטה מבשנים קודמות, באתר מס ההכנסה.

האם אפשר לקזז בין כל סוגי ניירות הערך?

כן. מתאפשר קיזוז מלא בין ניירות ערך זרים לניירות ערך ישראלים. אין הפרדה בין ניירות ערך מסוגים שונים, כך שניתן לדוגמא לקזז רווח מאגרות חוב בחו"ל מול הפסד ממניות בישראל – ולהיפך. הכול אפשרי לקיזוז, אך יש לשים לב כי הקיזוז מתבצע בשקל רווח כנגד שקל הפסד, ללא התחשבות בשיעור מס רווח ההון בגין כל נכס ונכס. כלומר, אם הרווחנו על אג"ח שקלי 2,000 שקל והפסדנו על מניות 1,000 שקל, נשלם 15% מס על ההפרש, משום שהרווח נוצר מאג"ח שקלי. במצב הפוך, כשהרווח נוצר ממניות וההפסד מאג"ח שקלי, נשלם 25% לפי שיעור המס על מניות בגובה ההפרש.

כדאי להכיר: טופס 867 שנתי

טופס 867 מופק על ידי הבנק שבו מתנהל חשבונך ועל ידי מיטב דש. ניתן להפיק ממערכת הספארק את טופס 867 השנתי לקראת סוף חודש מרס, בגין הפעילות של השנה הקודמת. הטופס מרכז את תוצאות פעילות ההשקעה שלך, לצד חיובי המס שנוכו. זה כולל רווחים (או הפסדים) מניירות ערך, רווחים (או הפסדים) מניירות ערך לא סחירים והכנסות מדיבידנד וריבית, כולל בגין פיקדונות בנקאיים.

טופס 867 חשוב לצרכי דיווח למס הכנסה ותביעת החזרים בטופס 1301. הטופס נדרש גם לצורך מילוי טופס אחר, 1344, שבו מחושבים ההפסדים הצבורים להעברה כך שניתן יהיה לקזז אותם בשנים הבאות.  

מי שמנהל מספר חשבונות של ניירות ערך יוכל לקזז את ההפסדים בחשבון אחד כנגד רווחים בחשבון אחר - כל זאת, רק אם יגיש דוח שנתי לרשות המיסים.

האמור לעיל מתייחס ליחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח למס הכנסה, ומי שהיקף פעילותו נמצא מעל רף מסוים (היקף פעילות של 645 אלף שקל – הסכום מתעדכן בהצמדה למדד).

אופן ההצגה במערכות החברה

במידה ונוצרה חבות מס כתוצאה מהמכירה, יום לאחר ביצוע המכירה יופיע בחשבון שורה בשם "מס עתידי" עם סכום המס לתשלום בערך שלילי, לאחר סליקת העסקה (כיומיים) המס העתידי הופך ל"מס לשלם".

במידה ונוצרה הפסד מס כתוצאה מהמכירה, יופיע בחשבון שורה בשם "מגן מס עתידי" בערך חיובי. במידה ומימשת ניירות ערך שצברו הפסדים במהלך השנה תופיע שורה בשם "מגן מס" עם סכום המס שניתן לקזז באמצעותנו (אך ורק במהלך השנה השוטפת) רווחים והפסדים צבורים בנייר (שטרם מומשו) ניתן לראות בתצוגת יתרות ניירות ערך כאשר מסמנים הצגה בשיטת "עלות לפי FIFO" (נכנס ראשון יוצא ראשון).

בנוסף ניתן לבקש, לקראת סוף השנה לקבל משירות הלקוחות "שאילתת כדאיות מס" ושם לראות אילו ניירות "כדאי" למכור כדי לקזז הפסדים או כדי לקבל חזרה חלק מסכום המס ששלמת במהלך השנה בגין רווחים.

הערות חשובות:

 • אין להסתמך על האמור לעיל כפרשנות מחייבת של הוראות החוק ו/או הוראות רשות המיסים בישראל ואין להציג מסמך זה לצד שלישי כלשהו.
 • המידע המפורט לעיל אינו מחייב את מיטב דש, אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מס ואין להתבסס עליו לצורכי קבלת החלטת השקעה.
 • על כל אדם להתייעץ עם יועץ מס בהתאם לנתונים המיוחדים לו, כגון: עולה חדש, תושב חוזר, פנסיונר וכו'.
 • שיעורי המס המפורטים במאמר זה מתייחסים ליחידים בלבד.
 • חישוב המס על רווח בניירות ערך שנרכשו לפני ה- 01.01.05 ונמכרו החל מ- 2006 ייעשה באופן ליניארי.
 • על מכירת ניירות ערך זרים או תקבולים כלשהם המתקבלים בגינם עשויים לחול מיסים ותשלומים נוספים בהתאם לדיני המס בחו"ל, החלים ביחס לאותם ניירות ערך.

אני רוצה לפתוח חשבון למסחר בבורסה >>

האמור אינו מהווה ייעוץ / שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. 

כל האמור במאמר לעיל מתייחס למסחר בניירות ערך, שם ניתן לקבל הקלה ממס הכנסה חישוב המס לפי הרווח הריאלי (כלומר קיזוז חלק מהרווח בגובה שיעור השינוי בשער החליפין).
אנו מבקשים להדגיש כי בכל הקשור למסחר (קניה ומכירה) של מטבע חוץ Foreign Exchange  או עסקאות  over the counter  כגון  SWAP, Forward, סכום הרווח או ההפסד מחושב כפשוטו ואינו זוכה להקלה הזאת.
​​​מיטב דש טרייד בע"מ מספקת שירותי קניה ומכירה של מט"ח ומכשירים פיננסיים להגנה על סכום שצפוי להתקבל או לשלם בסכומים שהם מעל $100,000 או לחברות שצריכות הגנה לתזרים השוטף שלהן. לכול שאלה ניתן לפנות לחדר עסקאות מטח 03-7903772
אהבתם את הכתבה? שתפו עם חברים!
related articles iconכתבות נוספות שתאהבו
comments icon
יש שאלות? תשאירו לנו תגובה או הצטרפו לדיון!
 • לפני 4 חודשים

  יש המון טעיותבחישוב מס על ני"ע זרים.
  טעיות שציונו בתגבות ולא תוקנו

  • לפני 2 חודשים

   נכון. תופעה לא נורמלית שמשלמים מס על דיבידנדים מחו"ל וזה יורד במקור על אוטומט , וזה לא מתקזז מול הפסדים שוטפים ולא מול הפסדים צבורים משנים עברו ולא מול כלום. וזה גם לא עוזר שמגישים 867. המס ששולם פשוט מתאדה לאמריקאים. מעניין מה עושים עם זה. על פי פקודת מס הכנסה סעיף 92, רווחים מדיבידנד/ריבית (מניירות ערך , לא פקדונות) ניתנים לקיזוז כנד הפסד שוטף. לא כתוב רק דיבידנדים בארץ. מדברים על דיבידנדים בכללי. ולכן מעניין מאיפה הגיעה התופעה ההזויה הזו. יש אולי טופס שצריך למלא בעניין ? מיטב, תעשו את המיטב נו.... דופקים אותנו

 • לפני 9 חודשים

  יש לי דבידנטים שהצטברו בחודש הזה, מתי הם מועברים "מהכנסה לקבל" "למזומן נוכחי" ?
  כמה אחוזים מיט"ב תקזז לי לטובתה? וכמה אחוזים המס' יקזז? וכמה זה יוצא ביחד?

 • לפני 11 חודשים

  האם ניתן לקזז הפסד מני"ע ריבית מפיקדון שקלי ?
  תודה

  • לפני 10 חודשים

   לא. לא ניתן לקזז הפסד הון מריבית פקדונות.

 • לפני 11 חודשים

  האם אזרח ותיק גיל 73 משלם מס על רוח בבורסה

 • לפני 1 שנים

  למי שמעוניין בסיוע / הדרכה להגשת דוח להחזר / דיווח חצי שנתי - מוזמנים לדבר איתי 054-9966355

 • לפני 1 שנים

  שלום.ע"פ הכתוב ,תשלום מס אם נדרש -לפי שכבות FIFO. השאלה:כאשר יש שכבות בתיק-בהפסד,וקניתי היום עוד כמות, ובמהלך היום מכרתי כמות אחרת מהתיק או אותה כמות שנקנתה היום- ועליה יש רווח . מה מחשבים?

 • לפני 1 שנים

  האם ניתן לקזז הפסד מני"ע כנגד רווח ני"ע משנים קודמות?

  • לפני 10 חודשים

   לא ניתן לקזז הפסדי הון מרווחי עבר, רק מרווחי עתיד.

 • לפני 1 שנים

  שלום.
  אשמח לקבל הבהרה בנוגע לדוגמה הבאה: רכשתי ני"ע ב-1000 דולר שער קניה 3.5 מכרתי את ני"ע ב800 דולר שער מכירה 4. האם מגן המס שיווצר הוא 200 דולר כפול שע"ח 4 - כלומר 800 ש"ח?
  תודה

 • לפני 1 שנים

  אם בשנת 2022 הפסדתי 100 אלף ש''ח אבל מאוחר יותר באותה השנה הרווחתי 200 אלף ש''ח במניה אחרת - אז כל ה-100 שהפסדתי מקוזזים לצורך מס עם ה-200 שרווחתי אחר כך או רק 25% מתוך ה-100? כי אם המס על רווח הון הוא 25% אז גם הקיזוז של ההפסד יהיה רק 25% ??

 • לפני 2 שנים

  יש לי מנית טבע 7 שנים שירדה בחצי מערך הקנייה ובמקביל יש לי מניות שמכדתי ברווח ושלמתי מס האם לצורך מס מחשבים כל השנים אחודה אם אני מוכר את המניה בהפסד

 • לפני 2 שנים

  מהו המס המשולם על רווחים בקרן נדלן (מנית ריט1 לדוגמה)
  וכיצד מקוזזים הפסדים על קרן כזו

 • לפני 2 שנים

  אני גר בחו"ל ולא חייב במס על הקעות עד גובה מסויים .כרגע אני אזרח, אך לא תושב ישראל. הייתה לי קרן נאמנות פטורה שמכרתי ושילמתי עבורה מס. האם ישנה אפשרות לקבל את המס חזרה?

  • לפני 2 שנים

   להבהרה : חשבון המסחר בארץ שבו התנהלה הפעולה מוגדר כחשבון לתושב חוץ

 • לפני 2 שנים

  אם כתוב לי בתנועות בחשבון "מס ששולם" זה אומר שכבר שילמתי את המס.
  במידה ואחרי ששילמתי את המס אמכור מניה בהפסד (באותה שנה), ההפסד יקוזז ואקבל בחזרה לחשבון ללא צורך ביצוע פעולה נוספת כסף בחזרה?

 • לפני 2 שנים

  האם נקודות זיכוי תקפות לגבי השקעות
  ואם כן האם גם קופת גמל להשקעה על שם קטין גם זכאי להחזר מס בגלל נקודות זיכוי ?

  • לפני 2 שנים

   ניתן לקזז נקודות זיכוי גם כנגד רווח הון מהשקעות

 • לפני 2 שנים

  אם סוחרים במנייה דולרית בארה"ב בדיוק ביום של פרסום נתוני האינפלציה של הדולר, כיצד יהיה המיסוי בישראל?
  לגבי קנייה, לגבי מכירה? האם זה תלוי בשעת העסקה?
  זה מאוד פשוט לגבי יום לפני ולגבי יום אחרי, אבל מה קורה ממש באותו יום של הפירסום?

  • לפני 2 שנים

   לא הבנתי מה כוונתך ב"נתוני האינפלציה של הדולר" , אם מדובר על פרסום שער החליפין אז לצרכי חישוב "סכום אינפלציוני" (במידה ורכשת ניירות ערך זרים ) מתבצע לפי השער היציג שנקבע ולא מתחשבים בשער החליפין התוך יומי.

 • לפני 2 שנים

  אז אם אני סוחרת יום במט"ח אני לא צריכה לחשב רווח נומינלי או ריאלי, כי אם אני קונה ומוכרת את הפוזיציות באותו היום, אז הרווח וההפסד יהיה תמיד ריאלי כי שער הדולר לא משתנה באותו היום נכון?
  ואם זה ברוקר חו"ל עליי לחשב רווח והפסד באופן עצמאי ולהגיש דוח שנתי נכון?

  • לפני 2 שנים

   מבקש להבהיר חישוב המס בכתבה מתייחסת אך ורק למסחר בניירות ערך ולא למסחר במטבע חוץ


   אנו מספקים שירותי קניה ומכירה של מט"ח ומכשירים פיננסיים להגנה על סכום שצפוי להתקבל או לשלם
   אנא פני לחדר עסקאות מט"ח אצלנו 03-7903250

   אכן, ככל הידוע לי ברוקר חו"ל מנכה מס מתקבולים בלבד

  • לפני 2 שנים

   כן, מסחר תוך יומי מחושב לפי שער החליפין היציג של אותו היום (לא מתחשבים בתנודות תוך יומיות)
   אנו מספקים שירותי קניה ומכירה של מט"ח ומכשירים פיננסיים להגנה על סכום שצפוי להתקבל או לשלם
   אנא פני לחדר עסקאות מט"ח אצלנו 03-7903250

   אכן, ככל הידוע לי ברוקר חו"ל מנכה מס מתקבולים בלבד

 • לפני 2 שנים

  שלום,
  אם מכרתי מניות בהפסד,
  וקניתי את אותם מניות באותו יום באותו שער,
  אני מקבל מגן מס ?

  • לפני 2 שנים

   כן

 • לפני 3 שנים

  עוד לא פתחתי חשבון מסחר וסיימתי קורס במסחר
  אם אני מחויב במס על הרווחים, האם יש גם החזרים בגין הוצאות שקשורות במסחר?
  עלות קורס/ציוד משרדי/ספרי לימוד וכו'

  • לפני 2 שנים

   לא נוכל לענות לשאלה פרטנית המתייחסת לנתונים האישיים של הלקוח.
   אנא פנה ליועץ מס או רואה חשבון לקבלת תשובה

 • לפני 3 שנים

  השקענו בסך הכול 1,750 שקל ברכישת 1,000 מניות בשער ממוצע של 1.75 שקלים. בסוף השנה מחיר המניה עומד על 1.5 שקל, כלומר: ערך ההשקעה הוא 1,500 שקל, וההפסד הוא 500 שקל.

  יש לכם טעות בכתבה.ברור שההפסד הוא 250...

 • לפני 3 שנים

  אני מצטער לשים את זה באינטרנט אבל אין לי ברירה. האם מעולם לא האמנתי בקסמי אהבה או כישופים עד שפגשתי את הקוסם ההוא כשביקרתי את חברתי ב- isreal לפסגה עסקית השנה. אני פוגש אדם בשם ד"ר ALABA היה ממש עוצמתי, והוא יכול היה לעזור בכישופים שיחזירו את האבודים, מאהבים וכסף קסם, קסמים או קסמים לצורך עבודה טובה או אושר. אני שמח עכשיו. אני מעידה כי הגבר שרציתי להתחתן עזב אותי 5 שבועות לפני החתונה וחיי התהפכו כי מערכת היחסים שלנו נמשכה 3 שנים. באמת אהבתי אותו, אבל אמו הייתה נגדנו ולא הייתה לה עבודה בתשלום טוב. כשפגשתי את הקוסם הזה, סיפרתי לו מה קרה והסברתי לו את המצב. בהתחלה הייתי מהססת וחשדנית, אבל פשוט ניסיתי. ובתוך יומיים, כשחזרתי לגרמניה, חבר (כיום בעל) התקשר אליי והגיע אלי והתנצלתי שהכל הוסדר עם אמו ומשפחתו וקיבל ראיון עבודה חדש להתחתן. לא האמנתי כי ד"ר ALABA פשוט שאלה את שמי ושם חברתי וכל מה שרציתי. ובכן, עכשיו אנחנו נשואים באושר ומצפים לתינוק הקטן שלנו וגם לבעלי יש עבודה חדשה וחיינו השתפרו הרבה יותר. הדואר האלקטרוני שלו הוא: עכשיו אנחנו נשואים באושר ומצפים לתינוק הקטן שלנו וגם לבעלי יש עבודה חדשה וחיינו הפכו הרבה יותר טובים. הדואר האלקטרוני שלו הוא: עכשיו אנחנו נשואים באושר ומצפים לתינוק הקטן שלנו וגם לבעלי יש עבודה חדשה וחיינו הפכו הרבה יותר טובים. הדואר האלקטרוני שלו הוא: dralaba3000@gmail.com אתה יכול גם להעביר לו WhatsApp בכתובת +2349039885856.

 • לפני 3 שנים

  מה לגבי מניות שנרכשו לפני 2003 נגיד בשנת 1996 ונסחרו באמצעות ברוקר בארצות הברית. לפי מה נקבע שווי העלות לפיו יחושב המס. האם לפי מועד הקניה (1996 שאז היה פטור ממס בישראל וללא זיקה למס הכנסה כאן) או שנקבע לפי 1.1.2003 אז התחיל להיות מחוייב במס?

  • לפני 2 שנים

   לא נוכל ללהכנס לכל הפרטים המתייחסת להחזקות היסטוריות
   אנא פנה ליועץ מס או רואה חשבון לקבלת תשובה

 • לפני 3 שנים

  תיקנתם טעות בתרחיש 2 ויצרתם טעות אחרת:
  רשמתם עכשיו שהרווח הנומינלי הוא 5,600 והרווח הריאלי הוא 3,600 (כלומר החסרתם פעמיים 2,000 שקלים שזה כמובן לא נכון), מה שצריך להיות כתוב הוא שהרווח הנומינלי הוא 7,600 והרווח הריאלי (שעליו המיסוי) הוא 5,600.

 • לפני 3 שנים

  אם המסחר בבורסה זה העיסוק היחידי שלי( לא עובד בעבודה אחרת), האם עדיין זה אחוז המס שצריך לשלם?
  שאלה שנייה: אם אני נמצא כשנה בארה"ב ובוחר משם בבורסה האמריקאית דרך ברוקר אמריקאי האם עדיין אני צריך לשלם מס הארץ?
  תודה לעונים.

  • לפני 2 שנים

   על כל אדם להתייעץ עם יועץ מס בהתאם לנתונים המיוחדים לו, כגון: עולה חדש, תושב חוזר, פנסיונר וכו'.
   או אנשים שעיקר העיסוק שלהם הינו בניירות ערך - עליך לפנות לייעוץ מס או להעזר ברואה חשבון מוסמך

  • לפני 3 שנים

   כן זה המס בחוק, ללא קשר למס הכנסה.
   כל עוד אתה תושב ישראלי תצטרך לשלם מיסים למדינת ישראל... אם אתה נשאר לתקופה, שווה לבטל תושבות בארץ.

 • לפני 3 שנים

  אני סוחר חדש בבטרסה.
  מה אני צריך לעשות כדי לפתוח תיק במס הכנסה ואיזה טפסים עלי למלא?

  • לפני 2 שנים

   אנא פנה ליועץ מס או רואה חשבון לקבלת תשובה

 • לפני 3 שנים

  יש לכם טעויות וזה מאוד מבלבל ... לא מבין למה לסבך הכל ולא לכתוב בדוגמאות את מחיר רכישה ושער דולר. ומחיר מכירה ושער דולר.

 • לפני 3 שנים

  אני בוחר בבורסה למשל במשך חמש שנים הפסדתי 100000 שקלים ולאחר חמש שנים הרווחתי 100000 שקלים האים מגיע החזרים על ההפסדים משנים עברו. בתודה מראש

  • לפני 3 שנים

   כמו שציינו במאמר, בדיוק כמו בבנקים, קיזוז הרווחים מתבצע רק בתוך השנה השוטפת, מי שמנהל מספר חשבונות של ניירות ערך או צבר הפסדים משנים קודמות יוכל לקזז את ההפסדים בחשבון אחד כנגד רווחים בחשבון אחר - כל זאת, רק אם יגיש דוח שנתי לרשות המיסים. היום ניתן לעשות זאת בצורה מקוונת ופשוטה מבשנים קודמות, הנה כאן באתר מס הכנסה

   https://www.gov.il/he/service/annual-tax-report-2020

 • לפני 3 שנים

  שאלה? האם ניתן לקזז הפסדים בקרן השתלמות /פוליסת חסכון כנגד רווחים בתיק ני"ע?

  • לפני 3 שנים

   ככלל הרווחים בקרן ההשתלמות ובפוליסת חיסכון אינם חייבים במס ומשכך לא ניתן להשתמש בהפסדים שנצברו שם לצורך קיזוזם כנגד רווחים שנצברו בתיק ניירות הערך החייב במס רווחי הון.
   בכל אופן אין להסתמך על האמור לעיל כפרשנות מחייבת של הוראות החוק ו/או הוראות רשות המיסים בישראל ומומלץ לפנות ליועץ מס או רואה חשבון מוסמך לבחינת המקרה ובהתייחס לנסיבות הפרטיות של כל אדם.

 • לפני 3 שנים

  מבקש התייחסות לגבי תקנות המס למכירת מניות בגובה הרווח בלבד ,ללא הקרן,
  והאם יש מושג הנקרא דחיית מס

  • לפני 3 שנים

   אני מניח שאתה מתכוון לתקנות קיזוז הפסדי הון ולפעולה של תכנון מימוש רווחים מניירות ערך בגובה ההפסדים הצבורים לצרכי מס. כללי קיזוז הפסדים מופיעים בפקודת מס הכנסה ולא נוכל לפרט אותן במסגרת המאמר.

   יום לאחר ביצוע המכירה במידה ונוצרה חבות מס יופיע בחשבון שורה בשם "מס עתידי" עם סכום המס לתשלום, לאחר סליקת העסקה המס העתידי הופך ל"מס לשלם".
   במידה ומימשת הפסדים במהלך השנה תופיע לך שורה בשם "מגן מס" עם סכום המס שניתן לקזז אך ורק במהלך אותה שנת מס.
   רווחים והפסדים צבורים בנייר (שטרם מומשו) ניתן לראות כאשר מסמנים תצוגה "עלות לפי fifo". בנוסף ניתן לבקש לקראת סוף השנה משירות הלקוחות לקבל "שאילתת כדאיות מס" ושם לראות אילו ניירות "כדאי" למכור כדי לקזז הפסדים או כדי לקבל חזרה חלק מסכום המס ששלמת במהלך השנה בגין רווחים.

   בכל אופן אין להסתמך על האמור לעיל כפרשנות מחייבת של הוראות החוק ו/או הוראות רשות המיסים בישראל ומומלץ לפנות ליועץ מס או רואה חשבון מוסמך לבחינת המקרה ובהתייחס לנסיבות הפרטיות של כל אדם.

 • לפני 3 שנים

  פדיון חלקי (33%) באג"ח קונצרני שנרכש לשעורין במחיר ממוצע של 70 ובאינפלציה של 21% מיום הקמת האגח (ריבית שנתית 4.6%) איך מחשבים את הפדיון (האם לפי שליש מכל רכישה או מקזזים שליש FIFO ?
  האם על החלק של ההצמדה גם יש מס רווחי הון (פדיון לא ריבית) ?
  ואם השער יורד האם יש גם התאמה בשער הרכישה ?
  בתודה מראש

  • לפני 3 שנים

   נ.ב. - אני לא חברה האגח קיים משנת 2007 ונרכש בשנה האחרונה משער 50 עד לשער 90 - הבנק חישב רווח לפי השערים הנמוכים וקזז מס בהתאם

 • לפני 3 שנים

  שלום
  אם אני בעל חברה בע"מ ואני משקיע במניות לדוגמה סוחר בעצמי במניות.
  כמה אחוז מס אני אשלם? האם כשאני מושך את הרווח לחברה אני משלם 30% אחוז מס כי אני בעל שליטה ואז משלם עוד מס דיבידנד על זה כדי למשוך?

  • לפני 3 שנים

   בביטוי בעל שליטה מתייחס במידה ואתה מבצע מסחר במניות של החברה שבשליטתך - זהו מקרה נדיר ולכן לא נכנסתי אליו במאמרי.
   לגבי חשבון מסחר שבבעלות חברה - יש להעביר אלינו פטור מניכוי מס במקור והמס יחושב בעת הגשת הדוח השנתי של החברה.
   למקרים ספציפיים נא פנה לרואה החשבון או ליועץ מס מוסמך.

 • לפני 3 שנים

  אם יש לי שני חשבונות משותפים :אחד רשום על שמי והבן
  והשני רשום על שמי והבת
  האם אני יכול לקזז בין שני החשבונות במס הכנסה על ידי מילוי טפסים כלשהם ?

  • לפני 3 שנים

   עמי שלום,

   החברה מבצעת תחשיב מס רווחי הון מניירות ערך, ריבית ודיבידנד לכל חשבון בנפרד.
   המאמר הינו מאמר כללי, למידע ספציפי לגבי הגשת החזרי מס נא פנה ליועץ מס מוסמך או לרואה חשבון

 • לפני 4 שנים

  האם אני מחויב להגיש גם הכנסות נוספות כשהיא ,כלומר טופס 106 ,או שאין צורך,וואן היו לי רק הפסדים בחמש שנים ,האם אקבל החזר ,או רק בשנה שלאחריה הגשת הדוחות..
  בברכה משה והאם אוכל להיעזר הפקיד השומה בהגשת הדוחות..

  • לפני 3 שנים

   משה שלום,


   החברה מבצעת תחשיב מס רווחי הון מניירות ערך, ריבית ודיבידנד לכל חשבון בנפרד.
   לגבי הפסדים מועברים משנים קודמות, ניתן להעזר בפקיד השומה במקום מגוריך. בנוסף ככל הידוע לי ניתן להגיש בקשה לתיאום מס גם באתר מס הכנסה באונליין אך אתה צריך לוודא שברשותך כל המסמכים הנדרשים ושאתה יודע איזה סכום צריך לדווח בכל סעיף. טופס 867 השנתי כולל בצידו מספר שדה לדיווח
   את ההחזרים מקבלים לאחר הגשת הדיווח למס הכנסה ובתנאי שיש הכנסה חייבת והכל בהתאם להוראות הקיזוז של מס הכנסה.
   המאמר הינו מאמר כללי, למידע ספציפי לגבי הגשת החזרי מס נא פנה ליועץ מס מוסמך לרואה חשבון.

 • לפני 4 שנים

  ואם יש לי 2 תיקי השקעות בשני בנקים - מה עושים ?

  • לפני 3 שנים

   א' שלום,

   אתה מוזמן לאחד את תיקי ההשקעות ולהעביר אותם אלינו, כך תחסוך עמלות.
   החברה מבצעת תחשיב מס רווחי הון מניירות ערך, ריבית ודיבידנד לכל חשבון בנפרד. לצורך דיווח למס הכנסה יש לחבר את נתוני ההכנסות והמס שנוכה בחשבונות השונים, ניתן להעזר בפקיד השומה במקום מגוריך.

   בנוסף ככל הידוע לי ניתן להגיש בקשה לתיאום מס גם באתר מס הכנסה באונליין אך אתה צריך לוודא שברשותך כל המסמכים הנדרשים ושאתה יודע איזה סכום צריך לדווח בכל סעיף. טופס 867 השנתי כולל בצידו מספר שדה לדיווח

  • לפני 3 שנים

   אתה מסכם את הרווח/הפסד משני הבנקים לפי דוח רווח הון מהבנק ומעביר הסיכום לדוח של מס ההכנסה.

 • לפני 4 שנים

  ומה עם דיבידנדים ????????

  • לפני 3 שנים

   החברה מבצעת תחשיב מס רווחי הון מניירות ערך, ריבית ודיבידנד לכל חשבון בנפרד.
   לגבי הפסדים מועברים משנים קודמות, ניתן להעזר בפקיד השומה במקום מגוריך. בנוסף ככל הידוע לי ניתן להגיש בקשה לתיאום מס גם באתר מס הכנסה באונליין אך אתה צריך לוודא שברשותך כל המסמכים הנדרשים ושאתה יודע איזה סכום צריך לדווח בכל סעיף. טופס 867 השנתי כולל בצידו מספר שדה לדיווח
   את ההחזרים מקבלים לאחר הגשת הדיווח למס הכנסה ובתנאי שיש הכנסה חייבת והכל בהתאם להוראות הקיזוז של מס הכנסה.
   המאמר הינו מאמר כללי, למידע ספציפי לגבי הגשת החזרי מס נא פנה ליועץ מס מוסמך לרואה חשבון.

  • לפני 3 שנים

   א' שלום,

   ההכנסה מדיבידנד והמס שנוכה בגינה מופיעים בטופס 867 בחלק של רווחי הון

  • לפני 3 שנים

   דיוודנד וריבית נחשבים לרווח הון ויש לדווח עליהם כהכנסה בדווח רווח הון למס הכנסה.

 • לפני 4 שנים

  מחפש רואה חשבון שבעזרתו אני יוכל לקבל
  את החזרי מס בהשקעות בבורסה .

  • לפני 3 שנים

   דני שלום,

   לצערנו איננו יכולים להפנות או להמליץ על רואה חשבון או יועצי מס

 • לפני 4 שנים

  אך מקזזים מס מרווח מחשבון משותף של 2אחים מהפסד של אחד החשבונות של אחד האחים?

  • לפני 4 שנים

   יהודה שלום,
   תחשיב המס מבוצע ברמת חשבון ולא ברמת ישות בחשבון, כמוכן המערכת אינה מבצעת קיזוזים בין חשבונות גם אם בעלי החשבון זהים
   לא ניתן לפרט במאמר את כל מגוון האפשרויות הקיימות במציאות, הדוגמאות שהובאו הינם לצרכי המחשה
   לשאלות פרטניות ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות 03-7903555

 • לפני 4 שנים

  האם יש שגיאה בתרחיש 2?
  הרווח הנומינלי הוא 5600 והרווח הריאלי הוא 7600, מתוכו 2000 הוא כתוצאה משינוי שער המטבע. לכן המיסוי צריך להיות על 5600 ולא על 7600, לא כך?

  • לפני 3 שנים

   יצרתם טעות אחרת בתרחיש 2, רשמתם עכשיו שהרווח הנומינלי הוא 5,600 והרווח הריאלי הוא 3,600 (כלומר החסרתם פעמיים 2,000 שקלים שזה כמובן לא נכון), מה שצריך להיות כתוב הוא שהרווח הנומינלי הוא 7,600 והרווח הריאלי (שעליו המיסוי) הוא 5,600.

  • לפני 4 שנים

   אכן , טעות סופר - המאמר עודכן

 • לפני 4 שנים

  אם הפסדתי בשנת 2019 במצטבר
  והרווחתי בשנת 2020 האם ניתן לקבל חזרה את המס בגין קיזוז על 2019?

  • לפני 4 שנים

   למיטב ידיעתי אין העברה יתרה/הפסד משנה לשנה

  • לפני 4 שנים

   כן אתה רושם הפסד מועבר מדוח 2019

 • לפני 4 שנים

  חבל שאין תאריך כתיבה נראה מקצועי, אך לא ידוע אם זה מעל שנה הדברים נלקחים מבחינתי בערבון מוגבל עקב תקנות חדשות שיכולות לבוא.

  • לפני 4 שנים

   המאמר נועד לתת מידע כללי לגבי עקרונות חישוב המס נקבעו בשנת 2003 במסגרת הרפורמה, מאז רק שונו שעורי המס
   כאמור על כל אדם להתייעץ עם יועץ מס בהתאם לנתונים המיוחדים לו, כגון: עולה חדש, תושב חוזר, פנסיונר וכו'.

   הצפייה המיטבית באתר היא באמצעות דפדפן כרום, אז גם ניתן לראות שתאריך המאמר 16/02/2020

 • לפני 4 שנים

  יש אפשרות לקבל החזרי מס כגון תרומות לפי סעיף 46 על רווחי מניות ?

  • לפני 4 שנים

   חיים שלום,

   החברה מנכה מס ומקזזת רווחים במישור שוק ההון בלבד
   לצורך החזרי מס על תרומות נא פנה ליועץ מס או רואה חשבון על מנת שיגיש עבורך דוח החזר מס שנתי
   ניתן לקבל סיוע גם במשרדי מס הכנסה באיזור מגוריך

 • לפני 4 שנים

  אישור ניכוי מס במקור בבקשה

  • לפני 4 שנים

   שלום,

   ניתן להפיק את טופס אישור על ניכוי מס במקור (טופס 867) מתוך מערכת הספארק
   במידה וצריך עזרה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות 03-7903555

 • לפני 4 שנים

  תודה על הכתבה.

  אני חושב שיש טעות בתרחיש הראשון של חישוב מס על ני"ע זרים ("המשקיע רשם הפסדים, אבל נוצר רווח נומינלי עקב עליית שער החליפין").
  נכתב שתמורת מכירה של 9000 דולר בשער 4.2 נקבל רווח נומינלי של 1850 שקל.
  אבל שווי המכירה הזו הוא 37800 שקל ולכן זה הפסד נומינלי של 2200 שקל.
  זה היה נכון אם המכירה הייתה ב- 9964.28 דולר, שכן בשער של 4.2 זה יוצא 41850 שקל ואז כל מה שרשום בתרחיש מסתדר.

  האם אני צודק?

  • לפני 4 שנים

   אכן , טעות סופר - המאמר עודכן

 • לפני 4 שנים

  או במילים אחרות:

  כפי שכתבתם באתר-

  "קיזוז המס עובד גם אם מתרחש בסדר ההפוך בו קודם מתרחש אירוע מס לשלם בגין מימוש רווחים ורק בהמשך השנה בוצע מכירה של נייר ערך בהפסד. במקרה זה, יוחזר המס ששולם בגובה מגן המס שנוצר."

  והשאלה - מתי מתבצע החזר המס בפועל?
  והאם יש צורך בפעולה כלשהיא של המשקיע מול רשות המס או שזה מתבצע אוטומטית , כל עוד מדובר באותו שנת מס?

  תודה מראש על תשובתכם.
  תמיר

  • לפני 4 שנים

   יובל תודה,
   והחזר המס מתבצע בפועל גם על בסיס יומי או חודשי ?

  • לפני 4 שנים

   כל עוד מדובר באותה שנת מס, אין צורך בפעולה מצד המשקיע
   כל הפעילות של חיוב וזיכוי מס משתקפת בחשבון הלקוח מדי יום, אם כי הדיווח מאחרוי הקלעים למס הכנסה הוא ברמה החודשית

 • לפני 4 שנים

  שלום,

  מה קורה במצב שבו שולם מס על רווחים, וחודש לאחר מכן נוצרו הפסדים.

  האם אקבל החזר מס מיד עם מישוש ההפסד?
  או בסוף החודש שבו נוצרו ההפסדים?
  או רק בסוף השנה?
  או רק אם אגיש דו"ח שנתי?

  הכל בהנחה שלא נעשו עוד פעולות בחשבון ואין יותר לא רווחים ולא הפסדים.


  ד.א. האם הכללים המצויינים המאמר זהים לאלה הנהוגים גם בכל הבנקים?

  תודה רבה,
  תמיר

  • לפני 4 שנים

   כל עוד מדובר באותה שנת מס, אין צורך בפעולה מצד המשקיע
   כל הפעילות של חיוב וזיכוי מס משתקפת בחשבון הלקוח מדי יום, אם כי הדיווח מאחרוי הקלעים למס הכנסה הוא ברמה החודשית.
   אכן, הכללים הנהוגים אצלנו זהים למה שאמור להתבצע בבנקים

 • לפני 4 שנים

  שלום,
  נדמה לי שבתרחיש 2 "למשקיע נוצר רווח נומינלי ורווח במט"ח, אך שער החליפין ירד" הנוסחה הפוכה. כתוב בטקסט:
  פסד פטור ממס: (3.8-4)/4*40,000 = 2,000 שקל וזה צריך להיות לדעתי:
  פסד פטור ממס: .4/(3.8-4)*40,000 = 2,000 שקל
  במידה ואני צודק אותה טעות גם בתרחישים 3 ו-4.

  • לפני 4 שנים

   מרדכי שלום,

   הצדק עימך. חל שיבוש במעבר של הנוסחאות להדפסה
   הסעיפים בכתבה יתוקנו

 • לפני 4 שנים

  מועיל מאוד

  • לפני 4 שנים

   מופנות אלינו שאלות רבות בנושא.
   שמחתי לעזור

 • לפני 4 שנים

  האם עמלות מסחר נכללות בחישוב המס?
  למשל אם קניתי מנייה ומכרתי אותה ברווח של 100$, אך לאחר עמלות מסחר נשארתי עם 90$ - האם המס מחושב מהרווח ברוטו המקורי או מהנטו שנותר לאחר העמלות?
  בתודה מראש!

  • לפני 4 שנים

   טום שלום,

   אכן העמלות נכללות בעלות הרכישות ובתמורה מהמכירות כלומר החישוב מבוצע נטו לאחר עמלות

 • לפני 4 שנים

  מעניין מאוד

 • לפני 4 שנים

  יפה מאוד. האם זה רלוונטי רק ללקוחות מיטב דש או גם ברוקרים אחרים?

  • לפני 4 שנים

   מנחם שלום,
   ציינו במודגש במאמר כלהלן "חובת תשלום המס ושיעורו חלה באופן אישי ואינה תלויה במיקום הגיאוגרפי שבו נוצר הרווח. לכן, גם מי שבוחר לסחור דרך ברוקר זר בחו"ל, חלים עליו אותם כללי מיסוי וחובה עליו לדווח ולשלם למס הכנסה בסוף שנה על רווח או הפסד מהשקעותיו בחו"ל.

   בדרך כלל, ברוקר זר מנכה מס אך ורק מתקבולים - אם נוכה מס במקור בחו"ל, ההפרש בין המס שנוכה בחו"ל למס החל על היחיד בישראל, כולל מס רווחי הון, ישולם למס הכנסה בישראל"

   מהטעמים הללו, בעת ש לקוח פרטי מתלבט האם לבחור בברוקר ישראלי או בברוקר זר עליו לשים לב לנקודות שצוינו.
   כמוכן מפנה אותך למאמר קודם שלי ,"סוחר עצמאי בבורסה? זו רשת הביטחון שלך", המציין יתרונות נוספים לברוקר ישראלי, ובמקרים מסוימים אף ביחס לבנק.
   https://tradingwell.meitavdash.co.il/trading-tips/stock-exchange-trader-this-is-your-safety-net

רוצים לקרוא עוד בנושאים אלו? הירשמו לאתר וקבלו מאמרים נוספים ישירות למייל.
אתם קוראים: מס על רווחי הון בבורסה: כך תחשבו תשלומים ותזכו בהחזרים
Website by:

© 2017 מיטב דש בע”מ
אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך.