תפריט
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
התחברות
צרו קשר
לפתיחת חשבון מסחר >>
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
close feed icon
feed iconה-FEED התגובות שלכם באתר!

ניתוח דו"חות כספיים: כך תדעו האם המניה נסחרת מעל או מתחת לשוויה

כללי האצבע שיאפשרו לכם לנתח ביצועים פיננסיים של חברה, לקבל החלטות השקעה מושכלות ולהגדיל את פוטנציאל התשואה

כשאנחנו קונים טלפון חכם ורוצים לבדוק האם התמורה מצדיקה את ההשקעה, ניתן לעשות זאת בקלות יחסית באמצעות ניתוח המפרט הטכני: גודל המסך, נפח הזיכרון, ביצועי הסוללה ועוד. גם בבואנו לבחור מניות להשקעה קיימים כמה פרמטרים פיננסיים, המסייעים לנו לבחון את כדאיות ההשקעה.

ניתוח ביצועי החברה בעזרת המדדים המרכזיים לבחינת כדאיות ההשקעה, יסייע לכם לקבל החלטות מושכלות, לבחור את המניות המתאימות וליהנות מפוטנציאל תשואה ארוך טווח

החדשות הטובות: לא חייבים להיות רואי חשבון או אנליסטים כדי לשלוף מהדו"חות הכספיים את המדדים המרכזיים לבחינת כדאיות ההשקעה. ניתוח ביצועי החברה בעזרת מדדים אלה יסייע לכם לקבל החלטות מושכלות, לבחור את המניות המתאימות וליהנות מפוטנציאל תשואה ארוך טווח.

רוצים לפתוח חשבון מסחר עצמאי? לחצו כאן >>

בואו נכיר את הדו"חות הכספיים המרכזיים ואת המדדים שיאפשרו לכם לנתח את כדאיות ההשקעה במניות.

ניתוח כדאיות בעזרת דו"ח רווח והפסד

דו"ח רווח והפסד מציג את ההכנסות וההוצאות של החברה בתקופה נתונה (לרוב רבעון או שנה). נקודת הפתיחה של הדו"ח היא ההכנסות מהמכירות, ומהן מופחתות ההוצאות השונות (או לחילופין מתווספות הכנסות שונות), דוגמת עלות המכר, הוצאות תפעוליות והוצאות המימון. כל זאת, עד להגעה לשורה התחתונה: הרווח הנקי של החברה.   

מהם הנתונים הפיננסיים שחשוב להכיר בדו"ח רווח והפסד?

 1. רווח גולמי: מתקבל באמצעות הפחתת עלות המכירות (למשל, עלויות הייצור) מהכנסות החברה. אם, לדוגמא, מכירות החברה הסתכמו ב-50 מיליון שקל בשנה ועלות המכר הסתכמה ב-40 מיליון שקל, הרווח הגולמי לאותה התקופה יעמוד על 10 מיליון שקל.
 2. שיעור הרווח הגולמי: התוצאה המתקבלת מחילוק הרווח הגולמי בסעיף המכירות. בהמשך לדוגמא לעיל, שיעור הרווח הגולמי יעמוד על 20% (10 חלקי 50). מדוע הנתון הזה כה חשוב? בעת ניתוח הדו"ח נשאף לשיעור רווח גולמי גבוה ככל הניתן, ולכך שהוא יהיה במגמת עלייה לאורך הזמן. עלייה בשיעור הרווח הגולמי עשויה ללמד על התייעלות ועל עליות מחירים, הנובעות מהתחזקות החברה ביחס למתחרים.
  לעומת זאת, ירידה בשיעור הרווח הגולמי עשויה ללמד על שחיקה במחירים בגלל תחרות, על איבוד נתח שוק, על התייקרות תשומות ואף על תהליך ייצור לא יעיל. כל אלה יספקו לכם אינדיקציה חשובה בבואכם לנתח את כדאיות ההשקעה במניה.
 3. רווח נקי: השורה התחתונה של הדו"ח, שבה מוצג הרווח בניכוי ההוצאות השונות. מטבע הדברים, נשאף לרווח נקי גבוה ככל הניתן, שיגדל לאורך זמן. באותה נשימה חשוב להבין שהרווח הנקי מושפע מהכנסות או הוצאות חד פעמיות, שאותן יש לנטרל כדי לקבל תמונת מצב מהימנה.
  בנוסף, שיעורי הרווח השונים (רווח גולמי, תפעולי ונקי) משתנים מענף לענף ולכן יש להשוות בין ביצועי החברות הפועלות באותו ענף כדי לקבל אינדיקציה משקפת. 
 4. מכפיל רווח הון: מחושב באמצעות חלוקת מחיר המניה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים. אם המניה נסחרת במחיר של 10 שקל והרווח למניה עומד על 2 שקל, מכפיל הרווח יהיה 5. מדד זה מאפשר לנו לדעת האם המניה נסחרת במחיר גבוה או נמוך ביחס לשוויה. מניות בעלות מכפיל נמוך נחשבות למראית עין לזולות וכדאיות יותר ביחס לביצועים שלהן. עם זאת, כדי לאמת את קביעה זו יש להצליב את מכפיל הרווח עם נתונים נוספים. 

ניתוח כדאיות בעזרת נתוני המאזן

דו"ח המשקף את מצבה הכספי של החברה ליום נתון, וכולל מידע על הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי. המאזן נערך לרוב בסוף כל רבעון ושנה וכולל שני טורים: בטור אחד מוצגים הנכסים, שכוללים בין היתר את המלאי, חובות לקוחות, מזומנים, השקעות, רכוש קבוע ועוד. בטור שני מוצגות ההתחייבויות, שכוללות בין היתר התחייבויות לספקים ונותני שירותים, אשראי, הון עצמי ועוד.

מהם הנתונים הפיננסיים שחשוב להכיר בנתוני המאזן?

 1. יחס הון עצמי למאזן: יחס המתקבל כתוצאה מחלוקת ההון העצמי של החברה בסך המאזן שלה. אם, לדוגמא, ההון העצמי של החברה עומד על 60 מיליון וסך המאזן עומד על 100 מיליון, יחס ההון למאזן הוא 60%. ככל שהיחס גבוה יותר, רמת האיתנות הפיננסית אמורה להיות גבוהה יותר. זאת בשל העובדה שהחברה משתמשת ביותר מקורות עצמאיים למימון פעילותה, ולכן היא פחות ממונפת. ככל שהיחס נמוך יותר, כך החברה ממונפת יותר וחשופה לסיכונים גדולים יותר.
 2. מכפיל הון: היחס המתקבל כתוצאה מחלוקת שווי השוק של החברה בהון העצמי שלה. אם, לדוגמא, החברה נסחרת לפי שווי של 100 מיליון שקל וההון העצמי שלה עומד על 50 מיליון שקל, מכפיל ההון הוא 2. אם החברה הייתה נסחרת לפי שווי של 50 מיליון שקל וההון העצמי שלה היה עומד אף הוא על 50 מיליון שקל, מכפיל ההון היה 1. ככל שמכפיל ההון נמוך יותר, כך המניה למראית עין זולה יותר ושוויה עשוי לעלות. את הנחת המוצא הזו חשוב להצליב עם מדדים אחרים, כדי לוודא שמחירה הנמוך של המניה לא נובע מקשיים שעשויים לפגוע בביצועיה בהמשך הדרך.

קראו עוד במגזין:

 

 

ניתוח כדאיות בעזרת דו"ח תזרים המזומנים

הדו"חות שסקרנו מספקים אינדיקציות חשובות על רווחיות החברה וביצועיה, אך התמונה לא מלאה בלי דו"ח תזרים המזומנים. על הנייר, דו"ח רווח והפסד יכול להראות שהחברה רווחית – בעלת מכירות רבות ורווח נקי גבוה. בפועל, החברה עשויה לסבול מקשיי נזילות עקב הקושי לגבות את התשלום עבור חלק מהמכירות.  דו"ח תזרים המזומנים, המציג את תנועת הכסף אל החברה וממנה, מסייע למשקיעים לבחון את מצב התזרים ולאתר קשיי נזילות אפשריים.

מהם הנתונים הפיננסיים שחשוב להכיר בתזרים המזומנים?

 1. תזרים מזומנים תפעולי: סכום התנועות הכספיות המתקבל מפעילותה השוטפת של החברה (גבייה מלקוחות, תשלום לספקים, רכישת מלאי, תשלום משכורות ועוד). פרמטר זה מאפשר לנו להבין האם החברה מייצרת מזומנים מהפעילות השוטפת שלה. תזרים מזומנים שלילי או נמוך מהרווח אמור להדליק נורה אדומה ביחס לחברה. 
 2. תזרים המזומנים החופשי: מתקבל על ידי הפחתת תזרים המזומנים התפעולי מהוצאות ההון של החברה, בדגש על השקעה בציוד ובמבנים. כאשר תזרים המזומנים החופשי חיובי, זה אומר שלחברה נותר כסף פנוי גם לאחר ההשקעות שביצעה בציוד. את הכסף הזה יכולה החברה להשקיע בהתרחבות ובחלוקת דיבידנדים.  

על אף ששוק ההון יכול להיות תנודתי ורצוף תפניות מפתיעות, לאורך זמן  מחיר המניה אמור לשקף את ביצועי החברה. שימוש במדדים שהכרנו כאן יסייע לכם לבחור מניות בהתאם לביצועי החברה, וליהנות מפוטנציאל תשואה ארוך טווח.

מתעניינים בפתיחת חשבון מסחר בחבר בורסה? לחצו כאן

האמור אינו מהווה ייעוץ / שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח.

אהבתם את הכתבה? שתפו עם חברים!
related articles iconכתבות נוספות שתאהבו
comments icon
יש שאלות? תשאירו לנו תגובה או הצטרפו לדיון!
 • לפני 2 שנים

  כאשר המניה נסחרת מעל שווי המקורי בהרבה יש חשד להרצת מניות

 • לפני 4 שנים

  חשוב לחבר את זה עם מה שפרסמתם גם על המכפיל רווח לדעתי זה בא ביחד

 • לפני 4 שנים

  חשוב. שיתפתי

 • לפני 4 שנים

  באמת כתבה טובה ומעניינת

 • לפני 4 שנים

  מעניין, תודה

רוצים לקרוא עוד בנושאים אלו? הירשמו לאתר וקבלו מאמרים נוספים ישירות למייל.
אתם קוראים: ניתוח דו"חות כספיים: כך תדעו האם המניה נסחרת מעל או מתחת לשוויה
Website by:

© 2017 מיטב דש בע”מ
אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך.