תפריט
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
התחברות
צרו קשר
לפתיחת חשבון מסחר >>
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
close feed icon
feed iconה-FEED התגובות שלכם באתר!

מה הסכנות בהשקעה באגרות חוב – ומתי כדאי להשקיע בהן

הן נחשבות השקעה סולידית, אך לפעמים המשקיעים בהן עלולים להסתבך. מהן אגרות חוב, מי מנפיק אותן ואיך משפיעות עליהן ציפיות והחלטות הריבית. מדריך מקוצר למשקיע המתחיל

מתעניינים בפתיחת חשבון מסחר בחבר בורסה? לחצו כאן >>

בעוד שהמחיר של כל מניה עלול לרדת בחדות בכל רגע נתון ולגרום למשקיעים הפסד כספי, להשקעה באג"ח יש תאריכי פדיון ידועים מראש וציפייה להחזר ההלוואה בתנאים שנקבעו

 

קראו עוד במגזין:

 

 

משקיעים רבים רואים באגרות חוב (אג"ח) מכשיר השקעה סולידי ובטוח הרבה יותר מהשקעה במניות. זה נכון ברוב המקרים, אולם חשוב לדעת ולזכור שקיימים גם מקרים שבהם ההשקעה באג"ח עלולה להיות מסוכנת. מהם המקרים האלה ומתי ואיך כדאי להשקיע באגרות חוב? 

לפני שנענה על השאלה, כדאי להתחיל בהגדרה הבסיסית של אגרות החוב. האג"חים הם למעשה שטר הלוואה שנותנים המנפיקים לרוכשי האגרות, שבמרכזו התחייבות להחזיר את ההלוואה במועדים שייקבעו מראש ובתוספת ריבית, המכונה גם קופון. 

אג"ח משמשות ככלי לגיוס הון לשלושה סוגים של מנפיקים: ממשלות, גופים מוניציפליים וחברות מסחריות. בניגוד למצב שנוצר בעת רכישת מניות, רוכשי אג"ח אינם מקבלים שיעורי בעלות בחברה או בגוף שממנו רכשו את האגרות, אולם הם נחשבים נושים בעלי עדיפות גבוהה יותר ממחזיקי המניות. זו אחת הסיבות לכך שהשקעה באג"ח נחשבת בטוחה יותר מהשקעה במניות. 

זו כמובן לא הסיבה היחידה. בעוד שהמחיר של כל מניה עלול לרדת בחדות בכל רגע נתון ולגרום למשקיעים הפסד כספי, להשקעה באג"ח יש תאריכי פדיון ידועים מראש וציפייה להחזר ההלוואה בתנאים שנקבעו. כל זה אכן מעמיד את האג"חים במדרגת ביטחון גבוהה יותר ממניות, אלא שכאן בדיוק מתחילות ההסתייגויות.

האג"חים מפסיקות להיות בטוחות בתרחיש מרכזי אחד: כשהגוף המנפיק נקלע לקשיים פיננסיים שלא מאפשרים לו לשלם את החוב. במצב כזה, אם המנפיק ייכנס לחדלות פירעון, המשקיעים עלולים לא לקבל את כספם בחזרה, או לקבל באיחור רק חלק ממנו. מן הסתם, אירוע של חדלות פירעון נדיר למדי ברמת המדינות (אם כי לא בלתי אפשרי), ולכן אג"חים של מדינות נחשבים לבטוחים ביותר. כאן נכנס לתמונה כלל אצבע חשוב נוסף בהשקעה באג"ח: ככל שהסיכון נמוך יותר, כך גם נמוכה התשואה - ולהיפך.  

לפתיחת חשבון מסחר בחבר בורסה של מיטב דש, לחצו כאן>>

נהוג להתייחס להשקעה באג"ח של ממשלת ארה"ב לתקופה של 10 שנים כאל השקעה בסיכון אפסי - הבנצ'מרק שממנו נגזרת תשואת כל האג"חים האחרים. בהתאם לכך השקעה באג"ח מדינה של ממשלת ישראל תהיה בסיכון נמוך מאוד (וכך גם גובה התשואה)  ואילו השקעה באג"ח של חברת נדל"ן ממונפת תהיה בסיכון גבוה (ובהתאם – עם תשואה גבוהה). 

הריבית אינה הדרך היחידה להרוויח מהשקעה באג"ח. איגרת חוב היא גם נייר ערך שנסחר בבורסה באופן רציף, ומחירה משתנה בהתאם להתנהלות המסחר. אם משקיע מוכר את האיגרת במחיר הגבוה מהמחיר בו קנה אותה, נוצר לו רווח הון.

poll questionבאיזה מהאפיקים הבאים בבורסה אתם מושקעים ישירות?

בין הגורמים המרכזיים שמשפיעים על מחירי האג"ח ניתן למנות את שיעור הריבית במשק, משך החיים של האיגרת, רמת הסיכון להסדר חוב ועוד. לרמת הסיכון להסדר חוב כבר התייחסנו, אבל מה קשורה הריבית במשק ומהו אותו משך החיים של אגרת החוב? 

כשריבית בנק ישראל עולה (וזה לא קרה בשנים האחרונות), ההשקעה באג"ח מבטאת תשואה אפקטיבית גבוהה יותר ובהתאם לכך - מחיר האג"ח יורד. במילים אחרות: כשריבית בנק ישראל עולה, עולה בהתאמה גם ריבית האג"ח - ואילו מחיר האג"ח יורד. ולהיפך: כשריבית בנק ישראל יורדת, יורדת בהתאמה גם ריבית האג"ח - ואילו מחיר האג"ח עולה.

רוצים לפתוח חשבון מסחר עצמאי? לחצו כאן >>

משך חיים הממוצע של אגרות החוב (להלן: מח"מ) משפיע אף הוא על מחיר האג"ח. למעשה, מועד הפירעון הסופי של האג"ח לא משקף את משך החיים הממוצע, מאחר שבמהלך דרכה של האיגרת מחולקים תשלומי ריבית ובמקרים מסוימים גם תשלומים על הקרן. ככל שכסף מוחזר מהר יותר, המח"מ קצר יותר - ולהיפך. לכן, אגרות חוב ארוכות יותר נסחרות בתשואות גבוהות יותר.

המח"מ משפיע באפקט מנוף על מחיר האג"ח: שינוי התשואה כפול שיעור המח"מ מייצג את השינוי הצפוי במחיר האיגרת. לדוגמה, באג"ח עם מח"מ 4, כשתשואת האיגרת יורדת ב-2%, המחיר צפוי לעלות ב-8% ובמקרה של עליה בתשואה ב-2%, מחיר האיגרת צפוי לרדת ב-8%.

כלל האצבע בעניין המח"מ: בדומה לכל הלוואה אחרת, ככל שהאג"ח הינה לתקופת ארוכה יותר, כך היא מסוכנת יותר ולכן הריבית שלה גבוהה יותר. הריבית בהלוואות משקפת את הסיכון שלוקח על עצמו הגורם המלווה, וברור שהוא מסתכן יותר בהלוואה לעשר שנים מאשר בהלוואה לשנה. 

דירוג איגרות חוב

גורם נוסף שמשפיע על מחירי האג"ח הוא דירוגן של האגרות. בישראל ובעולם פועלות חברות דירוג שמעריכות את מידת הסיכון באג"ח שהונפקו על ידי מדינות וחברות. בארץ פועלות בתחום זה החברות מעלות ומדרוג. הדירוג מעריך את מידת היציבות הפיננסית של הגוף המנפיק ורמת הסבירות שיעמוד בהתחייבויותיו הנקובות בתנאי האג"ח. 

הדירוג נקבע על ידי ניתוח פרמטרים כגון פעילות החברה, מעמדה בשוק שבו היא פועלת, רמת התחרות, רמת המינוף, תזרים המזומנים, איתנות פיננסית, בטחונות וערבויות, סיכונים בסביבה העסקית ועוד. 

חשוב לציין כי חברת הדירוג מקבלת תשלום על עבודתה מהחברה המדורגת. פרסום הדירוג תלוי אף הוא בחברה המדורגת, שיכולה להורות לגנוז אותו. לאחר פרסום הדירוג, בדרך כלל אין השפעה מרחיקת לכת לדירוגים טובים לחברות, אולם דירוגים נמוכים עד נמוכים מאוד פוגעים במחיר האג"ח ועלולים לדרדר אותו למעמד של "אג"ח זבל", מונח המתאר אגרות חוב של חברות בסיכון גבוה מאוד, שגם התשואה עליהן גבוהה בהתאם. 

לא כל החברות שמנפיקות איגרות החוב עוברות תהליך של דירוג. אגרות חוב שאינן מדורגות נחשבות מסוכנות יותר מאחר שהמשקיעים בהן נאלצים להתמודד עם חוסר בהירות - ובהתאם לכך עולה גם הריבית שמנפיק ייאלץ לשלם. 

לפתיחת חשבון מסחר בחבר בורסה של מיטב דש, לחצו כאן>>

איך משקיעים באגרות חוב? 

אגרות חוב משמשות בדרך כלל בתיקי השקעות כבולמי זעזועים מול הרכיב המנייתי המסוכן יותר והנוטה לתנודתיות. המינון ייקבע על פי מידת הסיכון הרצויה לנו, מתוך הנחת יסוד כי השקעה באג"ח אכן יותר בטוחה מהשקעה במניות. 

בנוסף לכך, קיימים שני כללי אצבע פשוטים להשקעה באג"ח:

1.      כשהריבית במשק נמוכה וצפויה לעלות, כדאי לקנות אג"ח קצר טווח או עם ריבית משתנה. המטרה: לא להיפגע מהפסדי הון במקרה של העלאת ריבית.

2.      כשהריבית גבוהה עם פוטנציאל לירידה, כדאי לקנות אג"ח ארוך טווח. כך ניתן להרוויח מהריבית והתשואה הגבוהות ובמקביל גם מרווחי הון, אם הריבית במשק אכן תרד.

מתעניינים בפתיחת חשבון מסחר בחבר בורסה? לחצו כאן >>

אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ /שיווק לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ו/או השקעת כספים בפיקדונות כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר,הינם כמפורט במסמכי פתיחת החשבון ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים במיטב דש טרייד. אין באמור משום הבטחת תשואה.או רווח.

אהבתם את הכתבה? שתפו עם חברים!
related articles iconכתבות נוספות שתאהבו
comments icon
יש שאלות? תשאירו לנו תגובה או הצטרפו לדיון!
  • לפני 2 שנים

    הכי טוב מניות

רוצים לקרוא עוד בנושאים אלו? הירשמו לאתר וקבלו מאמרים נוספים ישירות למייל.
אתם קוראים: מה הסכנות בהשקעה באגרות חוב – ומתי כדאי להשקיע בהן
Website by:

© 2017 מיטב דש בע”מ
אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך.